Kurniawan, Muhammad. 2019. “TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN”. SOL JUSTICIA 2 (2), 177-87. http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/100.