Kurniawan, M. (2019) “TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN”, SOL JUSTICIA, 2(2), pp. 177-187. Available at: http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/100 (Accessed: 12July2020).