Penasehat : Rektor Universitas Kader Bangsa Palembang
Penanggung Jawab : Ferroka Putra Wathan, B.Eng., SH., M.H., M.Sc., M.Kes
Pemimpin Redaksi : Hj.Siti Aisyah Hamid, S.Psi, SST., M.Kes
Wakil Pemimpinan Redaksi : Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb


Administrasi
Titin Dewi sartika Silaban,S.Tr.Keb,M.Keb 

Editor:

Sabda, Wahab, S.Farm., MH.Kes
dr. Ahmad Arif,SPOG
Sendy Pratiwi Rahmadani,SST., M.Keb
Helni Anggraini,SST., M.Keb 
Rizki Amalia,SST., M.Kes
Erma Puspita Sari,SST., M.Kes

Mitra Bestari :
Rosmiarti, SST., M.Kes (IKesT Muhammadiyah Palembang)
Sagita Darma Sari, SST., M.Keb (STIKES Abdurahman Palembang)
R.A. Aminah Maya,SST., M.Keb (IKesT Muhammadiyah Palembang)
Dr (C) Marlini,SST., M.Kes (STIKES Siti Khadijah Palembang)