Reviewer List

Reviewer List :
Rosmiarti,SST,M.Kes (IKesT Muhammadiyah Palembang)
Sagita Darma Sari,SST,M.Keb (STIKES Abdurahman Palembang)
RA.Aminah Maya,SST,M.Keb (IKesT Muhammadiyah Palembang)
Dr (C) Marlini,SST,M.Kes (STIKES Siti Khadijah Palembang)